Zemin taşıma gücü analiz metodları

zemin mekaniği 11 Kasım, 10:24'de eklendi

Yapı temellerinin, üst yapıdan gelen statik ve dinamik yükleri güvenli şekilde zemine aktarabilmesi şarttır. Bunun sağlanabilmesi için temellerin birbirinden ayrı olarak, göçmeye karşı yeterli güvenliğe sahip olması (taşıma gücü şartı) ve meydana gelecek muhtemel toplam oturmalar ile farklı oturmaların kabul edilebilir sınırlar dahilinde kalması (oturma şartı) gerekmektedir.

Özellikle taşıma gücü şartının sağlanamaması, temelin göçmesine ve bunun sonucunda üst yapının tamamen ya da kısmen yıkılmasına neden olacaktır. Bu yıkıcı etkilere karşı güvenilir ve ekonomik projeler gerçekleştirilebilmesi için, yapıların oturacağı zeminin özelliklerinin son derece iyi incelenmesi ve ortaya konulan zemin mukavemet verilerinin gerçeği yansıtması gerekmektedir.

Bu bağlamda, çeşitli araştırmacılar, Laboratuvar Deneyleri, Arazi Deneyleri (Sondalar) ve Jeofizik Deney sonuçlarını kullanarak, nihai taşıma gücü analizine yönelik çalışmalar geliştirmişlerdir.

LABORATUAR DENEY SONUÇLARINA GÖRE YAPILAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZLERİ

 • Terzaghi Taşıma Gücü Hesabı
 • Meyerhof Taşıma Gücü Hesabı
 • Hansen Taşıma Gücü Hesabı
 • Vesic Taşıma Gücü Hesabı

ARAZİ DENEYLERİ İLE TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ YÖNTEMLERİ

 • Terzaghi ve Peck SPT Deneyi ile Taşıma Gücü Hesabı
 • Meyerhof SPT Deneyi ile Taşıma Gücü Hesabı
 • Bowles SPT Deneyi ile Taşıma Gücü Hesabı
 • Presiyometre Deneyi ile Taşıma Gücü Hesabı

JEOFİZİK DENEYLER İLE TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ YÖNTEMLERİ

 • Imai ve Yoshimura Taşıma Gücü Hesabı
 • Keçeli Taşıma Gücü Hesabı
 • Türker Taşıma Gücü Hesabı
 • Tezcan ve diğ. Taşıma Gücü Hesabı

Zemin taşıma gücü analiz metodları makalenin devamını oku

 

 

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.