Tabaka kavramı ve V-Kuralı

yapısal jeoloji 21 Ekim, 15:45'de eklendi
jeolojik Tabakalar ve V-Kuralı

Tabaka kavramı ve V-Kuralı

Tabaka nedir?

Alt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm’den daha kalın, en küçük litostratigrafi birimine tabaka denir.
1 cm’den daha ince tortullaşmalara lamina adı verilir.

Konumlarına göre tabakalar

Her tabaka düzleminin bir konumu vardır. Konumlarına göre tabakalar 5 (beş)’e ayrılır. Bunlar;

  • Yatay tabaka
  • Eğimli tabaka
  • Dik tabaka
  • Devrik tabaka
  • Ters tabaka

Yapı Kavramı

Jeolojik çalışmalarda kayaçların mostra ölçeğinde veya daha büyük ölçekteki özelliklerine yapı adı verilmektedir. Kayaçların daha küçük ölçekli özelliklerine (örneğin mikroskop altındaki özellikleri) ise doku olarak adlandırılır.

Jeolojik yapılar iki şekilde sınıflandırılabilir. Bunlar;

  • Düzlemsel yapılar (tabaka, fay, çatlak, kıvrım eksen düzlemi, …)
  • Çizgisel yapılar (fay çiziği, kıvrım ekseni, budinaj,…)

Makalenin tamamını oku

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Başlıklar:
Yapısal Jeoloji Uygulamaları

Yapısal Jeoloji Uygulamaları

0
0
4 Kasım, 06:47