Jeolojik Haritalama Teknikleri ve Uygulamaları

jeolojik haritalar 20 Ekim, 15:19'de eklendi
Jeolojik-Haritalama-Teknikleri

Jeolojik Haritalama Teknikleri

Jeolojik Haritalamanın Önemi

Yerbilimcilerin arazi çalışmaları sırasında karşılaştıkları kayaç türlerini, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini ve oluşturdukları jeolojik/jeomorfolojik yapıları zaman ve mekan ilişkisi gözeterek kayıt altına alırlar. Bu kayıtlar öncelikli olarak saha defterleri ve jeolojik haritalardır. Saha defterleri incelemeye ilişkin gözlemleri, notları, tanımlamaları, kesitleri ve kişisel değerlendirmeleri kapsar. Jeoloji haritası ise incelenen bölgedeki kayaç gruplarının dağılımını, yayılımını, konumlarını, içerdikleri yapısal unsurları, bunların konumlarını ve özelliklerini gösterir niteliktedir.

Bir jeoloji haritası yapımı sırasında yukarıda toplanan bilgilerin en sade ancak anlaşılır şekilde hazırlanan haritaya yansıtılması gerekir. Hazırlanan jeoloji haritasında bulunması gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kuzey işareti
 2. Çizgi ölçek
 3. Kesir ölçek
 4. UTM grid ya da kullanılan koordinat sistemini gösteren enlem ve boylam çizgileri
 5. Yollar
 6. Yerleşimler
 7. Dereler
 8. Çeşme/Tepe gibi topoğrafik haritada da bulunan unsurlar
 9. Birim sınırları
 10. Tabaka/foliasyon konumları (1 km2’lik alan içine en az dört adet)
 11. Varsa kıvrım eksenleri
 12. Varsa faylar
 13. Varsa eklem konumları
 14. Örnek alım istasyonları

Jeoloji Haritalarının Jeoloji Disiplinlerindeki Kullanımı

Hazırlanmış olan jeoloji haritaları farklı kullanım amaçlarına göre yeniden düzenlenerek ya da sadeleştirilerek farklı disiplinlerde de kullanılabilir. Aşağıda bunlara ait bazı örnekler sunulmuş olup kullanım amacına göre çoğaltılabilir.

a.Hidrojeoloji haritaları: Geçirimli/geçirimsiz taneli/kaya ortamı şeklinde jeoloji haritasında sınırları belirtilen birimler gruplanarak/yeniden işaretlenerek kullanılabilir.

b.Fay /aktif fay/yapısal jeoloji haritaları: Litolojilerin silinerek sadece fayların/yapısal unsurların gösterildiği haritalardır.

c. Heyelan/potansiyel heyelan/risk haritaları: Jeoloji üzerine heyelanların, riskli bölgelerin veya heyelan beklenen bölgelerin işlendiği haritalardır. Bu haritalar sadeleştirilerek de kullanılabilir.

Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Erman ÖZSAYIN,Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2017  

Jeolojik Haritalama Teknikleri ve Uygulamaları indir

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.