ipi2win programı-kullanımı

Jeoloji programları 21 Ekim, 13:52'de eklendi
ipi2win-programı-kullanımı

ipi2win programı

# ip2win programı schlumberger ölçülerinin yorumu için kullanılan bir yazılımdır. ESC ile alınan schlumberger ölçüleri, yazılıma direk olarak aktarılabilme olanağına sahip. Ancak excel tablosu oluşturup arazide ölçülen roa değerlerini elle girmek de mümkün.

 

#İpi2win programı, Schlumberger arazi verilerini kolay ulaşılabilir bir veri kütüğünde saklamak ve hızlı bir biçimde özdirenç eğrilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. ipi2win programı ile Schlumberger elektrot açılımına karşılık gelen değerler girilerek DES(Düşey Elektrik Sondaj) eğrisi oluşturulur.

Düşey Elektrik Sondaj (DES) nedir?

Düşey elektrik sondaj; elektrot aralıkları bir merkez etrafında büyütülerek düşey yönde yeraltının özdirenç dağılımının hesaplanması olarak tanımlanabilir. Kayaçların yatay ya da düşey yöndeki elektriksel iletkenlik farklarından yararlanarak jeolojik yapının ortaya konması elektrik yöntemlerin uygulamasındaki temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda; sahada gerçekleştirilen ölçümler sonucu elde edilen görünür özdirenç değerleri modellenerek ortamdaki katmanlara ait kalınlık ve özdirenç parametreleri saptanır. Saptanan bu parametrelerden yararlanarak ortama ilişkin jeolojik model ortaya konulur (Keçeli, 2012)

İpi2win programı ile ayrıca; tabakaların kalınlıkları, özdirenç değerleri ve yer altı yapısının litolojisi belirlerlenebilir.

#ipi2win programının kullanımı

1- Öncelikle Make NEW ves point ( sol taraftaki beyaz kağıt logosu) tıklıyoruz. Çıkan pencereden OPEN TXTdiyoruz. Daha sonra oluşturduğumuz .txt dosyasını seçiyoruz. sağ taraftan AVG. seçiyoruz.

2- Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yıldırım simgesine tıklayarak inversiyon yapıyoruz.

3- Menülerden +lı klasöre tıklayarak renkli tabakaların görünmesini sağlıyoruz. İsterseniz tıkaldığımızda çıkan açılır pencereye üst ve alt bilgileri de girebiliriz. ( Arazi adı, tarih bilgileri v.b.)

4- Print Section ve Print Curve seçenkeleri ile eğri ve renklendirilmiş tabakaları kağıda yazdırabilir veya  PDF olarak kaydedilebiliriz.

ipi2win programını indir

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Başlıklar: