Su İçeriği Deneyi

Jeoloji deneyleri 27 Ekim, 15:40'de eklendi

Su İçeriği Deneyi

Su içeriği kuru ağırlığın yüzdesi olarak belirtilen, zeminin 105 °C’ de, ısıtılması sonucu bünyesinden verebildiği su miktarıdır. Optimum su muhtevası ise belirli bir mekanik enerji uygulanarak sıkıştırılan zeminde, maksimum kuru birim hacım ağırlığı sağlayan su muhtevasıdır.

Su içeriği deneyi ile zeminin içerisindeki su miktarını belirleyip bunu zeminin kuru ağırlığının yüzdesi olarak bulacağız.

Su içeriği deneyi İçin Gerekli Aletler

a) Etüv : Sürekli olarak 105 °C – 11O °C sıcaklık sağlayabilen fırın

b) Terazi : 0.01 g hassasiyetle ölçüm yapabilen elektronik

c) Kap : Cam veya paslanmaz metal bir kutu

d) Palet bıçağı : Ucu yarım daire şeklinde 2–3 cm genişliğinde 10–20 cm uzunluğunda keskin bıçak

Deneyin Yapılışı

a) Gerek yoğunluk ve gerekse su muhtevası deneylerinde, deneye başlamadan önce yeterli sayıda metal veya cam kap hazırlanıp  üzerlerine numaralar verilir.

b) Metal veya cam kaplar 0.01 g hassaslığındaki bir terazide tartılır. Bu kütleler dara kütleleri olarak kaydedilir. Metal veya cam kabın kütlesi (dara =Mt)

c) Islak zeminden bir parça alınarak kaba koyulur ve su muhtevasının değişmemesi için hızlıca tartılır. Kütle Mtws olarak kaydedilir. (kap + yaş zemin kütlesi= Mtws)

d) Sonra kap ve ıslak zemin etüve konularak sabit bir kütleye gelinceye kadar bekletilir. Bu süre genellikle 16 ile 24 saat arasında değişip zeminin cinsine, ıslaklığına ve büyüklüğüne bağlıdır.

Numune fırında bulunduğu sürece, kapak kapatılmamalıdır.

NOT: Pek çok zemin için 16 – 24 saatlik bir kurutma süresi genellikle yeterli olmakla beraber, belirli tip zeminler ve çok ıslak veya miktarca çok olan numuneler, daha uzun sürede kururlar. Kuruma süresi ayrıca, fırında bulunan toplam malzeme miktarına da bağlıdır.

e) Etüvdeki zemin sabit bir kütleye geldikten sonra alınarak havadan nem almaması için  hızlıca tartılır ve kabın ağzı kapatıldıktan sonra kütlesi (Mtds) (ıslak tartma ve kuru tartma arasındaki fark su muhtevasını verir) olarak kaydedilir. (kap + kuru zemin kütlesi = Mtds) Bu işlem sırasında zemin örneğinin atmosferden nem alışverişini önlemek için bir kapak kullanılması faydalı olur.

Su Muhtevası Hesaplamaları

 

zemin deneyleri-su-muhtevası-hesaplamaları

su muhtevası hesaplamaları

 

Sonuçların Sunulması

Su muhtevası deneyinin sonuçları genellikle zemin içinde bulunan su kütlesinin zeminin kuru kütlesine oranı, w olarak verilir. Elde edilen su içeriği oranları yüzde olarak rapor edilirler. Su içeriği belirlenirken yapılan deneysel ölçümler ve hesaplamalar  bir form üzerine kaydedilir.

Su muhtevası deneyinin sonuçları genellikle zemin içinde bulunan su kütlesinin zeminin kuru kütlesine oranı, w olarak verilir. Elde edilen su içeriği oranları yüzde olarak rapor edilirler. Su içeriği belirlenirken yapılan deneysel ölçümler ve hesaplamalar  bir form üzerine kaydedilir.

su-muhtevası-deney

su muhtevası deney formu

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.