Topografik harita üzerinde Jeolog Pusulası ile yer bulma

jeolog pusulası 23 Ekim, 15:01'de eklendi

Pusula kullanılmadan önce şunlar kontrol edilmelidir;

1) Her iki düzecinde kabarcığı kusursuz olmalıdır,
2) Kapak, nişan kolu ve delikli gezin kendi ağırlığıyla düşmeyecek kadar güçlü rezeli olmalıdır,
3) Nişan kolu aynaya dokunana kadar yatırıldığında, nişan kolunun sivri ucu aynadaki siyah çizgi ile çakışmalıdır.

İki nokta arasındaki yönün okunması şu şekilde yapılır;

1) Pusula yatay tutulmalıdır,
2) Nişan noktası nişan gözlerinin tam ortasına getirilir,
3) Iğne durduktan sonra kuzeyle yapmış olduğu dar açı okunur. Ölçüm yapılacak noktanın konumuna göre, pusula göz veya bel hizasında tutularak ölçüm yapılır.

Bel hizasında ölçüm yapılırken,

1) Kapak 135 açılır, nişan kolu yatırılır ve ucu bükülür,
2) Gözlemci ayaklarını az açarak pusulayı sol avuç içinde bel hizasında tutar,
3) Yuvarlak düzecin kabarcığı ortaya getirilir, nişan alınan nokta ile nişan kolu aynada gözükecek şekilde ayna sağ elle ayarlanır,
4) Nişan noktası, nişan kolu ve aynadaki dikey çizgi çakıştığı anda iğnenin K-G ile yapmış olduğu açı okunur. Eğer nişan alınan nokta K’de yer alıyorsa açı K’den, G’de yer alıyorsa G’den itibaren okunur ve kaydedilir.

Nişan alınan nokta göz hizasında ise;

1) Pusula kapağı 45 açılır, kol yatırılır,
2) Pusula sol elle göz hizasında ve 30 cm uzakta tutulur,
3) Yuvarlak düzeç aynadan bakılarak ortaya getirilir ve bu konumda kapaktaki söbe nişan gözünden nokta görülür,
4) Yatay konum yitirilmeden nişanlanan nokta ile nişan kolunun ucu söbe nişan gözündeki eksen çizgisi ile çakışıncaya değin döndürülür ve pusula iğnesinin K-G ile yapmış olduğu açı okunur.

Düşey Açıların Klinometre İle Ölçümü Brunton pusulası yardımıyla düşey açı okuması şu şekilde yapılır;

1) Kapak 45 açılır, nişan kolu uzatılır ve ucu bükülür,
2) Pusula düşey düzlemde tutularak nişan kolu sağ göz tarafında tutulur,
3) Kapaktaki söbe nişan gözünden bakılarak nişan noktası bulunur, sonra nişan kolunun ucu, söbe nişan kolunun eksen çizgisi ve nişan noktası çakışıncaya değin pusula eğilir,
4) Pusula tablasının arkasında yer alan kol ile klinometre, aynadan bakılarak silindirik düzeç ortaya gelinceye değin çevrilir ve açı okunur. İki Nokta Arasındaki Yükselti Farkının Hesaplanması

Durulan bir nokta ile nişan noktası arasındaki yükselti farkı şu şekilde hesaplanır;

1) Yamaç uzaklığı ölçülür (şeritmetre veya adımlama ile) ve pusula yardımıyla yamaç eğimi ölçülerek; Yükseklik farkı= Yamaç uzaklığı x Sin yamaç eğimi

2) Iki nokta arasındaki yatay uzaklık harita yardımıyla belirlenirse, yamaç eğimi ölçülerek; Yükseklik farkı= Yatay uzaklık x Tan yamaç eğimi eşitliği yardımıyla hesaplanır.
Düzleme İle Yükselti Farkının Bulunması Iki nokta arasındaki yükseklik farkı Brunton pusulasının kabarcıklı düzeç gibi kullanılması ile ölçülebilir. Ölçmeye alttaki noktadan başlanır ve yatay nişan alınarak yamaç yukarı ikinci noktaya değin işlem yenilenir. Her bir ölçüm gözlemcinin ölçüm yüksekliğine eşit olacağından yükseklik farkı hesaplanır. Düzlemsel Yapıların Durumlarının Ölçülmesi Bir düzlemsel yapının (katman, fay, eklem, yapraklanma vb.) durumudur

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.